Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik...

12.2.14

“SULARIMIZ ARTIK AVRUPA STANDARDINDA İZLENECEK”

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 11/02/2014 tarih ve 28910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

Söz konusu Yönetmelik Ülkemizde yüzeysel ve yeraltı sularının izlenmesi konusunda var olan boşluğun doldurulması açısından önem arz etmektedir. Yönetmelik ile  AB Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uygun olarak hazırlanacak olan İzleme Programları çerçevesinde tüm yüzey ve yeraltı sularımız kalite ve miktar açısından izlenecektir.  Böylece izlemede bir standardizasyon sağlanmış olacaktır. Ayrıca  yüzey ve yeraltı sularımız kalite ve miktar açısından  izlenmesinde mükerrerlikte  önlenerek  kamu kaynaklarımızın ekonomik kullanılması sağlanmış olacaktır. Dahası Ülkemizde mevcut durumda izlenmeyen ancak insan sağlığı ve sucul çevre sağlığını korumak açısından önem arz eden su kalitesi parametreleri de izlenmiş olacaktır.

 

İzleme Yönetmeliği

 

Yönetmelik Ekler