Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ...

27.2.14

“ GÖLLERİMİZ KORUMA ALTINA ALINACAK ”

 “Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ” 26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında göl, gölet ve baraj göllerinin ötrofikasyona karşı korunması amaçlanmaktadır.

  

Tebliğ için tıklayınız.

 

Tebliğ uyarınca, yayılı ve noktasal kaynakların baskısı altında olan ve potansiyel olarak ötrofikasyon riski bulunan göl, baraj gölü ve göletleri belirlenerek, kirliliğin kontrol edilmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla alınacak tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bakanlıkça belirlenecektir.

 

Bu Tebliğ kapsamında değerlendirilen su ortamlarının mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenecek ve gerektiğinde yaptırım uygulanacaktır.