"Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi" Konulu Avrupa Konseyi 15. Uluslararası Çalıştay Toplantısı

12.8.14

AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMASI İÇİN “SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJLAR VE EKONOMİ” KONULU AVRUPA KONSEYİ 15. ULUSLARARASI ÇALIŞMA TOPLANTISI 30 Eylül, 1-2 Ekim 2014

Avrupa’nın doğal ve kültürel peyzajının bir bütün olarak korunması, planlanması ve yönetilmesi konusunda bir çerçeve sözleşmesi olan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 20.10.2000 tarihinde imzaya açılmış ve ülkemiz tarafından da aynı tarihte imzalanarak 10.06.2003 tarih ve 4881 Kanun no ile onaylanmış, 25181 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 27 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Bakanlığımız, ülkenin tüm topraklarında (doğal, kırsal, kentsel ve kent çevresi alanlar, araziler, iç sular ve deniz alanları, çarpıcı ve günlük veya bozulmuş olduğu düşünülebilen peyzajlar) peyzajın korunmasını, yönetilmesini ve planlanmasını ve sözleşmenin hükümlerinden ayrılmaksızın, bu sözleşmenin uygulanmasını kendi politikalarıyla uyumlu hale getireceğini sağlamak üzere sorumlu ulusal odak noktası olarak belirlenmiştir.


Sözleşme Avrupa Konseyi “Kültür, Miras ve Peyzaj Komitesi tarafından yürütülmekte olup, sözleşmeye bugüne kadar 38 ülke taraf olmuştur. Bu kapsamda her yıl “Kültür, Miras ve Peyzaj Komitesi’ nce belirlenen, sözleşmenin hükümlerinin kapsadığı tüm konularda, karşılıklı bilgi değişimi ve yardımlaşma, tecrübelerin paylaşımı amacıyla çalışma toplantıları düzenlenmektedir. Çalışma toplantıları her yıl sözleşmeye üye farklı bir devletin ev sahipliğinde, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşmektedir.


Çalışma toplantısı sözleşmenin hükümlerinin kapsadığı ve daha önce belirlenen tematik bir konuda, karşılıklı bilgi değişimi ve yardımlaşma, tecrübelerin paylaşımı amacıyla 38 ülkeden katılımcının, sunumlar yaparak katılım sağladığı (sunum-tartışma ve değerlendirme) iki gün toplantı ve l gün gezi olarak gerçekleşmektedir.


Sözkonusu çalışma toplantıları; 2002, 2003 yıllarında Strazburg’da, 2005’de İrlanda’da, 2006’da Slovenya Cumhuriyeti, İspanya’da, 2007’de Romanya’da, 2008’de Slovenya Cumhuriyeti’nde, 2009’da İsveç’de, 2010’da İspanya’da, 2011’de Portekiz’de, 2012’de İtalya ve Yunanistan’da 2013’de Karadağ’ın Cetinje kentinde yapılmış olup, 14.toplantı Haziran ayında Polonya’da ve 15.toplantı ülkemiz ev sahipliğinde Nevşehir ilinde gerçekleştirilecektir.


Ülkemiz ev sahipliğinde ve Bakanlığımız himayesinde Nevşehir’de (Kapadokya, Göreme, Avanos) gerçekleşecek olan bu toplantı 30 Eylül (alan ziyareti), 1 -2 Ekim (toplantı) şeklinde yapılacak ve yurt içi ve yurt dışından toplam 250 kişi katılım sağlayacaktır.


Bilgi İçin : www.peyzaj2014.com


15th meeting of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention "Sustainable landscapes and economy", (Nevşehir, Turkey, 1-2 October 2014)


Releated Link in English; http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp