Korunan alan veri paylaşımı konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı..

12.9.14

Korunan Alan Veri Paylaşımı Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Değerlendirme Toplantısı Yapıldı..


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Daire başkanlığı tarafından doğa koruma alanında yürütülen faaliyetlerdeki gelişmeleri takip edebilmek amacıyla Doğa Koruma Durum Raporu hazırlanmaktadır. Doğa Koruma Durum Raporunda ülkemizin korunan alanlarına ait güncel veriler yer almaktadır. Ancak korunan alan sayı ve alan büyüklüğüne ilişkin özellikle Doğal Sitler kapsamında tespit edilen statü çakışmaları nedeniyle verilerde eşgüdüm sağlanması önem arz etmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda olan korunan alanlara ilişkin mevcut verilerin standart bir hale getirilmesi amacıyla yola çıkılarak Sit Alanları Yönetim Sistemi(SAYS) Uygulaması kapsamında veri paylaşımı ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda 11 Eylül 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa AKINCIOĞLU başkanlığında Biyolojik Çeşitlilik Daire Bşk. Ayhan ÇAĞATAY, Bilgi İşlem Daire Bşk. Ahmet Serdar MUSLU ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü uzmanları katılımsağlamışlardır. Toplantıda; Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Ergül TERZİOĞLU tarafından “Doğa Koruma Durum Raporu” sunulmuş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, CBS ve Envanter Şube MüdürüDilek TEZEL tarafından Sit Alanları Yönetim Sistemi Proje sunumu yapılmıştır.

Toplantıda her iki bakanlık tarafından yürütülen süreçler paylaşılmış ve korunan alan verilerinin elde edilmesi konusunda teknik değerlendirmeler yapılmıştır.