I. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Konya’da Başladı

16.9.14

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü II. Uluslararası Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu tanıtım videolarının sunumuyla başladı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman SARI çölleşmeyle mücadele amacıyla yapılan araştırmaların tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin temin edilmesine katkısı konusunda yaptığı konuşmada yaşanılan zorluklara değindi. Köylerden kentlere yaşanan göçlerin üretici kesimin azalması ve tüketici kesimin çoğalmasının yanı sıra besin öğelerinde yaşanılan değişim taleplerine de dikkat çeken SARI, ilkim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık ve sıcaklık artışının sonucu olarak biyolojik çeşitliliğin değişimi, kuraklığa uyum sağlayan tür tespiti için TAGEM tarafından yapılmış olan AR-GE çalışmalarını özetledi.

UNNCD Sekretaryası Massimo CANDELORI, katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra Türkiye’nin UNCCD’nin kilit ortaklarından olduğunu bildirdi. CRIC’e ev sahipliği yapmış olan Türkiye’nin UNCCD uygulamalarını değerlendirmesi gerektiğini belirten CANDELORI, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı UNCCD COP 12 vesilesi ile Türkiye’nin herkese UNCCD’nin önemini yeniden vurgulayacağını dile getirdi. Programın başında gösterilen videoya da değinen CANDELORI, kaynakların yeterli olduğunu, istenirse etkin çalışmaların yapılabileceğini düşündüğünü, AB, Amerika ve Asya’da gerekli yatırımlar olduğunu ve detayları sunumunda dile getirdikten sonra teşekkürlerini dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Hanifi AVCI II. Uluslararası Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu ve yarın başlayacak olan Çölleşmeyle Mücadele Uluslararası Eğitimine katılım sağlayan konukları selamlamasının ardından, ülke çapında edinilmiş olan çölleşmeyle mücadele tecrübelerini ve bunların paylaşılması için yapılacak faaliyetleri özetledi. Kuraklıkla mücadelenin ardından su hasadı ve korunan suyun nasıl kullanılacağı konusunda yapılması gerekenlerin belirlenmesi, arazi, insan ve ekonomi yönetiminin sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesinin etkilerini vurgulayan AVCI, kırsalın yerinde kalkındırılmasının önemini belirtti ve bu konularda, yürütülmekte olan Yukarı Göksu Entegre Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi ve Çoruh Nehri Havzası Katılımcı Havza Rehabilitasyon Projesi çalışmalarının yanı sıra kurum içi, kurumlar arası, kırsala yönelik ve uluslararası eğitimler verilmekte olduğunu ifade etti. Genel Müdür Hanifi AVCI, bu eğitime de 17 ülkeden katılmakta olan 33 katılımcı ve sempozyuma katılan tüm katılımcılar için eğitimin ve sempozyumun başarılı geçmesi konusunda dileklerini dile getirdi.

Orman Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, tarımın garantisinin ormanlar olduğunu ve ulusal ve uluslararası çapta sorunların önlenmesi açısından en başta toprağın korunması gerektiğini vurguladı. 1 santim kalınlığında toprağın oluşması için yüzlerce yıl geçmesi gerektiğini ve toprağın dünya çapında savaşların kaynağı olacak kadar önemli bir kaynak olduğunun altını çizen ÜZMEZ, Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği sayesinde son 67 yılda yapılmış olan ağaçlandırma çalışmasının %60’ının son 10 yılda yapıldığını belirtti. Ormanların korunması adına can siper çalışan işçiler ve yangınla mücadele hayatını kaybetmiş olan 133 orman işçisi konusunda minnetlerini dile getiren ÜZMEZ, katılımcıları saygıyla selamlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI, iktidar olarak Konya’da gerçekleştirmiş oldukları ağaçlandırma ve koruma çalışmalarını özetlemesinin ardından katılımcıları selamlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından kuralık ve çölleşmeyle mücadele konusunda yapılan çalışmalar konusunda katkı vermiş olan katılımcılar için bir ödül töreni gerçekleştirildi.

II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu programına uygun şekilde devam etmektedir.