Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Takip Çalışmaları Başlıyor

18.9.14

Yüksek Planlama Kurulunun 13.06.2014 tarihli ve 2014/11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 04.07.2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’nin (UHYS) uygulama çalışmaları ve takibi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor.

Muhtevasında 7 amaç, 9 alt amaç, 46 hedef ve 72 performans göstergesi yer alan belgenin Ek-2, Tablo 3.: UHYS Hedefleri için Performans Göstergeleri ve Kurumsal Sorumluluklar tablosunda yer alan H-1.3 “İlgili kurum ve kuruluşlar tarafında yürütülen havza yatırımları ve faaliyetlerinin uygun önceliklere göre gerçekleştirilebilmesi için havzaları gelişme ihtiyaç ve potansiyelleri itibariyle önceliklendirmek” hedefi ve Ek-3 Tablo 4.: “Havzaların Önceliklendirme Kriterleri “ nin gündem konusu olduğu 10 Eylül 2014 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman ULUIRMAK başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye İstatistik Kurumu, İller Bankası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın odak noktası olarak bildirilen temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıya UHYS hakkında bilgilendirme sunumu yapılarak başlandı. UHYS kapsamında yapılması gereken faaliyetlerin takip edilmesi maksadıyla uhys@ormansu.gov.tr e-posta adresi alındığı bilgisi katılımcılarla paylaşıldı. Gündem konusu olan UHYS  EK-3 Tablo 4. de yer alan “Havza Önceliklendirme Kriterleri” katılımcılara sunuldu ve görüşler alındı. Gelen görüşler doğrultusunda “Mevcut durumda herhangi bir havza önceliklendirmesi yapılmayıp önceliklendirmenin  entegre bir proje yürütülmesi durumunda Ek-3 Tablo-4 kriterleri dikkate alınarak yapılması” kararının alınması ile toplantı sonlandırıldı.