DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI...

26.9.14

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

 

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 135 (yüz otuz beş)  adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/9/2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü sınav neticesinde atama yapılacaktır.

 

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız...