OGM 80 Adet Mühendis Kadrosu İçin Sözlü ve Uygulamalı Sınavına Katılacak Adaylar Belirlendi...

17.10.14

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı OrmanGenel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KararnameninDeğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklarİçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel MüdürlüğüPersonelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleridoğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla80 kadroya Mühendis (Orman Mühendisi) alımına ilişkin 29/09/2014 tarihindeyayınlanan ilana göre adayların tercih işlemleri 29/09/2014 – 10/10/2014tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Atanması planlanan 80 adet Mühendis kadrosunun üç katıolan 240 kişi KPSS puanları ve İl tercihleri göz önüne alınarak belirlenmişolup, sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listeleriile sınav merkezi, sınav tarihleri ve sınav saatlerine ait bilgiler ekte yeralmaktadır.

Adayların sınava gelirken yanlarında TC kimliknumaralı, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini (Nüfus cüzdanı, sürücübelgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların sınava katılmak üzere isimlerininhizasında bulunan tarih ve saatte sınava alınmak üzere Çamkoru Dr.Fuat AdalıAraştırma Ormanı Çamlıdere / ANKARA adresinde hazır bulunabilecekleri gibisınav saatinden bir saat önce Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünde (GaziMustafa Kemal Paşa Mahallesi İstanbul Yolu Üzeri Kızılcahamam / ANKARAadresinde) hazır bulunmaları halinde sınavın yapılacağı yere kurum tarafındanservislerle gönderileceklerdir.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü Tel No : 0 312736 10 78

Adaylara sınavlarında başarılar dileriz.

MÜHENDİS KADROSU İÇİN MÜLAKATA KATILACAKLARIN LİSTESİ