Etkili Sunum Teknikleri, Raporlama, Haberleştirme Eğitimi

04.11.14

Bakanlığımız Faaliyetlerinin etkili bir şekilde tanıtılabilmesi için,  Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri , Raporlama, Haberleştirme ve Tanıtım Teknikleri Eğitimi 3 Kasım 2014 Pazartesi başlamış olup 2 hafta süreyle devam edecektir.

Eğitim süresince aşağıdaki konularda eğitimler verilmektedir.

Ön Hazırlık Çalıştayı (2 gün)

Eğitim öncesinde, eğitimi yönlendirecek ve başarıya ulaştıracak metodolojinin ortaya konulması, eğitim materyallerinin hazırlanması, sunu hazırlama kılavuzunun hazırlanması yönünde iki gün süreyle çalışma yapılacaktır.

Raporlama, Haberleştirme ve Tanıtım Teknikleri (5 gün)

Sunum Öncesi Hazırlık

·      Yetişkinlerin Öğrenme Metodolojileri

·      Sunum Amaçlarının Oluşturulması

·      Hedef Kitle Analizi

·      Öğrenim Tarzları

 

Sunumda Kullanılan Materyaller

Sunum Teknikleri

·      Kişisel Değerlendirme

·      Eğitim Ortamı Tasarımı

·      Heyecan Kontrolü Teknikleri

·      Grup İletişimi, hitap etme süreci

·      İnteraktif Eğitim Uygulamaları

·      Yaratıcı Teknikler

·      Sunumda Soru Sorma ve Yanıtlama

Raporlama

·      Rapor Türleri

·      Raporun Dili, Formatı

·      Yönetici Özeti, Bilgi Notu

 

Haberleştirme ve Slogan Üretme

Tanıtıma yönelik spot cümle ve slogan hazırlama teknikleri

Sunu Hazırlamada Kullanılan Yazılımların Kullanım Eğitimi

Powerpoint, Photoshop gibi sunu hazırlamada yaygın olarak kullanılan yazılımların kullanım eğitimi verilecektir. 

Uygulamalı Eğitim (3 gün)

Eğitime katılan her bir Bakanlık birimi, eğitici veya eğiticiler eşliğinde aldığı eğitim çerçevesinde kendi birimlerinin sunularının hazırlanması ve sunulması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma için 5 günlük eğitimin tamamlanmasını müteakiben katılımcılara 2 gün süre verilecek ve bu sürede birim tanıtım sunuları hazırlanacaktır. Müteakiben her birimi temsilen bir kurum personeli sunum yapacak, sunum esnasında eğitici tarafından sunular değerlendirilecek ve sunu hazırlayanlar yönlendirilecektir.