176 Adet Orman Muhafaza Memuru Kadrosu İçin Yapılan Sınav Sonucu Başarı Listesi..

11.11.14

Genel Müdürlüğümüzün2014 yılı personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla 176 adet Orman MuhafazaMemuru kadrosu için Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği hükümlerine göre Antalya, Bolu, İzmir ve Muğla Orman BölgeMüdürlüklerinde 20-24/10/2014 tarihleri arasında yapılan uygulamalı sınavsonucu başarı sırası belirlenmiş olup; asil ve yedek olarak başarılı kabuledilenleri belirtir liste ektedir. Ayrıca ilgililere yazılı bildirimdebulunulmayacaktır.

Asil listede yer alanadayların 17-28/11/2014 tarihleriarasında yapacakları başvuru esnasında teslim edecekleri evrakları Orman GenelMüdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 51/B 06530 Yüzüncüyıl Çankaya/ANKARA adresindebulunan Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaatederek teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLENEVRAKLAR

1- AtamaBaşvuru Formu (EK-1) 17/11/2014 tarihinden itibaren erp.ogm.gov.tr adresindeaciktanatama.php linkine tıklayarak bu forma aday bilgilerinin noksansızolarak doldurularak, fotoğraf kısmına da fotoğrafın taratılarak eklenmesi ileçıktısı alınmak ve imzalanmak suretiyle, evrak teslimi esnasında sunulmasıgerekmektedir)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

3- Vesikalık resim (6 adet)

4- Diploma aslı ve iki adet fotokopisi veya iki adetnoter tasdikli sureti

5- Tam Teşekküllü Resmi SağlıkKurumlarından alınacak olan;  (Yurdun her yerinde görev yapabilir vesilah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu ve iki adet fotokopisi

6- Cumhuriyet Savcılığı iyi halbelgesi ve üç adet fotokopisi

7- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge vebir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)

8- Harcırah Beyannamesi (2Adet)   ( EK-2)

9- Gizli Ölüm Beyannamesi (2adet)  ( EK-3)

10- Güv.Sor.ve Arş.Ar.For. (3adet) (EK-4)

11- 5 Yıl çalışma şartı dilekçesi (2adet) (EK-5)

12- Mal bildirim beyannamesi (2adet) (EK-6)

13- Evli olanlar için eşinin nüfuscüzdanı fotokopisi (2 adet)

14- Eşi çalışanların eş durumubelgesi ve iki adet fotokopisi

15- Kamu Personeli Seçme Sınavısonuç belgesi ve iki adetfotokopisi


Ek_1: 176_OMM_Liste


Ek_2: Harcırah Beyannamesi