2015 yılı "Üst Yöneticiler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi

22.5.15

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından sayın Bakanımız Prof.Dr.Veysel EROĞLU'nun himayelerinde düzenlenen merkez ve bağlı kuruluşlarımızın Bölge Müdürleri, Daire Başkanı ve üstdüzey yöneticilerimiz tamamının bir araya geldiği ve her yıl gerçekleştirilen "Üst Yöneticiler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı" 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız çatısı altında, aynı gaye ve hedeflere odaklanarak önemli görevler üstlenen merkez ve taşra birimlerimizin, birbirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını çok iyi bilmeleri, ortak çalışma alanlarını belirlemeleri, hizmetleri daha etkin,verimli ve süratli bir şekilde, güç birliği içinde beraberce yerine getirebilmeleri maksadıyla, her yıl “Liderlik ve Etkin Yönetim Teknikleri”adıyla yapıla toplantı, bu sene “Üst Yöneticiler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı” şeklinde icra edilmiştir. Toplantıda, vatandaşlarımıza en üst seviyede etkin, verimli ve süratli bir şekilde hizmet verilebilmesi ile Bakanlığımızın, aynı vazifeleri yürüten bakanlıklar arasında dünyada ilk 7 ye girme hedefinin gerçekleştirilmesi maksadıyla; Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarımızın 2015 hedefleriyle ilgili gerçekleşmeleri ve 2019 vizyonunun gözden geçirilmesi ve daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

 

Toplantı, Strateji Geliştirme Başkanı Muhammet ÖZGÜR’ün program takdimi ile başlamış,  merkez ve bağlı kuruluşlarımızın genel müdürleri ile Sayın Müsteşar Yardımcımız Mustafa ELDEMİR in selamlama konuşmaları ve Sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Lütfi AKCA’nın açılış konuşması ile programın açılışı yapılmıştır.

Sayın Bakanımız Prof.Dr. Veysel EROĞLU da haziruna hitapetmiş, konuşmasında; 2023 hedeflerimizi yakalayacak gücümüz ve imkânımızın olduğunu, ancak çok çalışmamız gerektiğini ifade etti. 3 tür insanın olduğunu;

 • Tüketen hiçbir şey üretmeyen,
 • Ürettiği kadar tüketen, ancak faydasız olan,
 • Çok üreten az tüketen, çok faydalı olan.
 •             Bizim ülkeyi kalkındırmamız için çok üreten ve fedakârlık yapan kategoride olmamız gerektiğini belirtti. Çok çalışarak çok iş üretecek kabiliyette olunması gerektiği belirtti. Vatandaşa karşı pozitif olunması,hızlı bir şekilde hizmet verilmesi gerektiğini vurguladı.

  Sayın Bakanımız,yöneticilerin 3 konuya ehemmiyet vermesi gerektiği ve;

  • Paranın yönetimi
  Para milletin bize emaneti olduğundan harcamalarımıza dikkat edilmesini ve maksada matuf faydalı işlerde kullanılması,

  • Zamanın yönetimi

  İşleri planlı ve zamanında yapabilmek için zaman yönetiminin çok önemli olduğu, günlük,haftalık, aylık ve yıllık olarak planlama yapılması,

  • Personelin yönetimi

  “Makam koltuğunu başının üstüne alanlar alçalır, ayağı altına alanlar yükselir.” Personeli sevk ve idarede gerekli ehemmiyetin gösterilmesi, Personelin yarıştırılması, liyakate ve ehliyete önem verilmesi,

  Hususları üzerinde durmuş ve Şeyh Edabalı’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” sözünü hatırlatarak, bütün teşkilatımıza, ülkemizin bize emanet ettiği vazifeleri layıkıyla yerine getirmek, yatırımlarımızı bir an önce tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışma talimatını vermişlerdir.

   

  Daha sonra Bakanlığımız merkez genel müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarımızın; bütçe, performans ve yatırım gerçekleşmelerinin yer aldığı 2014 yılının değerlendirilmesi, 2015 yılı hedefleri ile 2019 vizyonunun ortaya konulması hususları ile diğer genel müdürlüklerden beklentileri ve işbirliği yapılması gereken konuları ihtiva eden sunumlarını yapmışlardır.

   

  Programın en önemli bölümlerinden biri olan, genel müdürlüklerimizce kendi taşra birimleri ile “değerlendirme ve istişare toplantıları” da yapılmış, Bakanlık ve genel müdürlük hedeflerinin yüzde yüz gerçekleştirilebilmesi için yol ve yöntemler müzakere edilmiş, sahada karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel problemlere çözümler geliştirilmiş, iyi uygulama örnekleri üzerinde durularak bilgi paylaşımı yapılmıştır.