İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Su Vizyonu 1. Ulusal Odak Noktaları Toplantısı

11.6.15

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Su Vizyonu 1. Ulusal Odak Noktaları Toplantısı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)tarafından 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında Devlet Su İşleri 14. BölgeMüdürlüğü’ nün desteğiyle DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğü Mavi Salon’ dagerçekleştirildi. 2-4 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’ da gerçekleştirilecek olan3. İİT Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansına hazırlık amacıyla yapılan toplantıyaTürkiye adına SUEN başkanlık etti. Toplantıya; Azerbaycan, Bangladeş, BurkinaFaso, Cibuti, Gambiya, Gine, Irak, Lübnan, Malezya, Mali, Fas, Mozambik, Nijer,Umman Sultanlığı, Somali, Sudan, Surinam, Tunus, Özbekistan ve KKTC olmak üzere22 ülke katılım sağladı. Ayrıca İİT’ nin su konusunda faaliyet gösterenCOMSTECH, İslami Kalkınma Bankası, ISESCO, SESRIC’ ten yetkililer ile İİT GenelSekreterliği’nden Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Dr. Razley Nordin, UzmanAbdunur Sekindi ve Uzman Hasan Basri Arslan katılım sağladı.

 

Toplantıya Türkiye’den Su Enstitüsü uzmanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleriBakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğü temsilcileri iştirak etti.

 


 

                                                                         3Haziran 2015-DSİ 14.Bölge MüdürlüğüToplantıda 2012 yılındagerçekleştirilen Bakanlar Konferansı kararları gözden geçirilerek İİT üyeülkeleri odak noktaları ile İİT kuruluşları tarafından İİT Su Vizyonu Belgesiile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar açıklandı ve Su Vizyonu’ nunuygulanmasına yönelik konu başlıkları yapılan grup çalışmaları ileoluşturulmaya çalışıldı. Konu başlıkları, tarım ve gıda güvenliği, iklimdeğişikliği ve çevresel bozulma, hidroloji, nehir havzası yönetimi, su teminive hıfzıssıhha, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, alternatif su teminiyöntemleri, kaynak yönetimi, eğitim, kapasite geliştirme ve halkınbilinçlendirilmesi,  yönetişim ve hukukiaraçlar, modern teknolojilerin kullanımı ve bilgi yönetimi ve dağıtımı olarakbelirlendi. Gelecek süreçte bu başlıklar SUEN ve toplantının eş başkanlığınıyürüten Tunus ve Gambiya temsilcileri ile gözden geçirilerek yenidendüzenlenecektir. Genel olarak Su Vizyonu Uygulama Planını oluşturacak bubaşlıklarda gönüllü olarak hangi ülkelerin görev almak istediği taslak olarakbelirlendi. Buna göre ülkemiz nehir havzası yönetimi ve modern teknolojilerinyönetimi konusunda katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca 3. İİT Sudan Sorumlu BakanlarKonferansında onaylanması planlanan İİT Su Konseyi ve Su Fonu’ ait çalışma,usul ve esasları da gözden geçirildi ve ulusal odak noktalarının görüşleri elealındı.

 

3 Haziran 2015-DSİ 14.Bölge Müdürlüğü

 


İİT’ nın talebi doğrultusundaprogramın son günü teknik geziye ayrılarak SUEN uzmanlarının eşliğindekatılımcılara Ömerli Baraj Gölü ile Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi gösterildi.

 

5 Haziran 2015-Ömerli İçme Suyu Tesisi