UNCCD COP12 ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK GELİŞME...

24.6.15

12-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferansı (COP 12) hazırlık çalışmaları kapsamında Başbakanlık Talimatı imzalandı.


“Ülkemiz tanıtımı ve prestiji açısından önemli bir fırsat olabilecek söz konusu konferansa ait hazırlık çalışmalarının kamu kurum ve kuruluşları arasında üst düzeyde bir koordinasyonla gerçekleştirilmesi gerekmektedir” ifadesinin yer aldığı Başbakanlık Talimatı ile UNCCD COP12 öncesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığı sağlamakla ve üstlenilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olacak.

Başbakanlık Talimatına göre; “Gerek hazırlık çalışmaları ve gerekse konferans esnasında yapılması gereken iş ve işlemlerin koordinasyonu ve en etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında, organizasyonda yer alacak kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir komite kurulacaktır. Sekretarya hizmetleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan komite, ayda bir mutat olarak, ayrıca Başkanın gerekli gördüğü zamanlarda toplanarak Konferansa ait hazırlıkların en iyi şekilde icra edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde komiteye diğer kurumlardan da temsilci istenebilecektir.”

Başbakanlık Talimatı; Başbakan Yardımcılıklarına, Bakanlıklara, Başbakanlık İlgili Kuruluşlarına, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum/Kurul Başkanlıklarına, Başbakanlık Merkez Teşkilatına, Ankara Valiliğine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğine iletilmiştir.