Kuş Halkalama Temel Eğitim İlanı...

20.7.15

Ülkemizde Kuş Halkalama çalışmalarının; bu konudauzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmasının sağlanması amacıyla Orman ve Suİşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 05.09.201– 08.09.2015 tarihleri arasında ‘Kuş Halkalama Temel Eğitimi’ düzenlenecektir.


Eğitime 20 aday alınacaktır. Başvuru sayısının beklenendenfazla olması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafındanaşağıda belirtilen öncelikler doğrultusunda değerlendirme yapılarak adaylar belirlenecektir.


a.Daha önce kuş halkalama istasyonlarında çalışmışolmak ya da bir araştırma çerçevesinde kuş halkalamış olmak  (Halkalama istasyonu sorumlularından referans mektubu alıp bunu belgelemek ya da araştırma sırasında kuş halkaladığınıbelgelemek)


b.Kuşlar üzerine yüksek lisans veya doktora yapmışya da yapıyor olmak ve bunu belgelemek


c.Mesleği dolayısıyla (hayvanat bahçesi vb.)kuşlar üzerinde çalışıyor olmak ve bunubelgelemek


Eğitime alınacak 20 adayın yanı sıra, Doğa Koruma ve MilliParklar Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü kadar personelini bu eğitime dahiledebilecektir.


10 adaydan daha az başvuru olması halinde eğitim GenelMüdürlükçe belirlenecek ileri bir tarihte düzenlenecektir.


05.09.2015 – 08.09.2015 tarihleri arasındagerçekleştirilecek olan ‘Kuş Halkalama Temel Eğitimi’ Samsun İli, Bafraİlçesinde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı dahilinde olan araziçalışmaları Kızılırmak Deltasında yapılacaktır.


20 Temmuz 2015 tarihinde başlayacak olan başvurular, 07Ağustos 2015 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir. Eğitime katılım sağlayacakadaylar aşağıda istenilen belgeler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar GenelMüdürlüğüne şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir.Eksik ve başvuru süresinden sonra belge gönderenlerin başvuruları dikkatealınmayacaktır.


Kuş HalkalamaTemel Eğitimi İçin Adaylardan İstenecek Belgeler :

  •          Kuş Halkalamaya ve konuyla ilgili arazi çalışmaları yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair kişinin Sağlık Beyanı,
  •          TC Kimlik Numarasını da içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
  •          2 adet vesikalık fotoğraf,
  •          Öğrenim belgesi veya çıkış belgesi,
  •          Özgeçmiş,
  •          18 yaşından küçük adaylar için; velilerinin izin verdiğine dair imzalı belge.


NOT : Varsa;adayların Kuş halkama istasyonları sorumlularından alacakları referans mektubuveya mesleği dolayısıyla kuşlarla ilgili çalışmalar yaptığına dair belgelerbaşvuru evraklarına eklenebilir.

Daha önce Kuş Halkalama Temel Eğitimi sonucunda yapılansınavda başarısız olan kişiler, bu eğitim sonunda yapılacak sınavakatılabilirler.


İletişim : BeştepeMah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 06560 Yenimahalle – Ankara


Ayrıntılı Bilgi :Ümit BOLAT (Orman ve Su İşleri Uzmanı)

Tel : 0(312) 207 57 12E-Posta : ubolat@ormansu.gov.tr