Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi Takip Komisyonu I. Toplantısı Gerçekleştirilmiştir...

26.10.15

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU'nun talimatıyla “Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı” 26 Ekim 2014-22.08.2015 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile hazırlanmış olup; 2015/5 Sayılı “Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı Genelgesi“ 22.08.2015 Tarihli ve 29453 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve “Eylem Planı” dağıtımı yapılarak, Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayımlanmaya başlanmıştır. "Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planı”nı kapsamında gelişmelerin takibi ve eylemlerin koordinasyonunu sağlamak maksadıyla, 15.10.2015 tarihinde Bakanlığımız 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda bir toplantı düzenlenmiştir.Genel Müdür Yardımcımız Dr. Sn. Yakup KARAASLAN başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve bu Toplantıya, Düzce Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) başta olmak üzere, Düzce, Kaynaşlı, Gümüşova Gölyaka, Akçakoca, Çilimli, Cumayeri Belediye Başkanlıkları, Düzce, Düzce II. ve Çilimli OSB Bölge temsilcileri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım ve katkı sağlanmıştır. Toplantıda, Melen Çayı Alt Havzası Koruma Eylem Planının uygulanmasına yönelik genel bir sunum yapılmış olup, her bir eylem için sorumlu/ ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmiştir.Bu toplantılar; “2015/5 sayılı Genelge” ve “Eylem Planı”nın, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda; mesul bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek disiplinli bir şekilde uygulanmasının temini ve eylemlere ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, 3 ayda bir olmak üzere sürdürülecek ve gelişmeler 3’er aylık periyotlarla temin edilerek değerlendirilecektir.