Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı ve Genelgesi...

26.10.15

Gaziantep ilisınırları içerisinde yer alan Sacır Deresi ve Nizip Çayı’nda ortaya çıkan sukalitesi sorunlarının giderilmesi maksadıyla Ağustos 2012 tarihindeBakanlığımız tarafından çalışmalara başlanılmıştır.

 

Bu çerçevede sahaçalışmaları gerçekleştirilerek sorunlar tespit edilmiş ve  “Nizip Çayı ve Sacır Deresi Havzaları SuKalitesi Kirlenmesinin Durumunu ve Sebeplerini ve Su Kalitesininİyileştirilmesi İçin Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi” konulu bir raporhazırlanarak Sacır Deresi ve Nizip Çayı’nın su kalitesi belirlenmiş, kaliteninkorunması ve iyileştirmesine yönelik eylem planları, ilgili kurum vekuruluşların da desteğiyle ortaya konulmuştur.

 

Bu kapsamda,hazırlanan Eylem Planının Bakanlığımız koordinasyonunda; mesul kurum vekuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerekdisiplinli bir şekilde uygulanmasının temini maksadıyla 2015/2 Sayılı “SacırDeresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı Genelgesi”20.10.2015 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU tarafındanimzalanarak yürürlüğe girmiştir.


SacırDeresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi EylemPlanı’nın uygulama aşamaları ile ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarınınyer aldığı "SacırDeresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem PlanınınRaporu"na ulaşmak için tıklayınız.


"Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesiEylem PlanıGenelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.