Kurum İdari Kurulu Toplantısı 26.10.2015 tarihinde yapılmıştır.

28.10.15

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22. maddesi uyarınca teşkil edilen "Kurum İdari Kurulu Toplantısı" 26.10.2015 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda görüş birliğine varılan konulara ilişkin toplantı tutanağı ilişiktedir.