Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı...

01.12.15

Burdurve Isparta illeri arasında yer alan Burdur Gölü’nde son yıllarda ortaya çıkansu seviyesindeki düşümün önüne geçilmesi ve gölün su kalitesininiyileştirilmesi maksadıyla Bakanlığımız koordinasyonunda “Burdur Gölü AltHavzası Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bahse konu Eylem Planı’nın Bakanlığımızkoordinasyonunda; mesul kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle vedisiplinli bir şekilde uygulanmasının temini maksadıyla 2015/4 Sayılı “BurdurGölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi” 13.11.2015 tarihinde Bakanımız Prof.Dr. Sayın Veysel EROĞLU tarafından Burdur ilinde paydaşların katılımı ilegerçekleştirilen imza töreninde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Ülkemizin135 uluslararası öneme sahip sulak alanından ve 14 Ramsar alanından biri olan BurdurGölü'nün su kalitesi ve miktarını bütüncül ve sürdürülebilir bir şekildekoruma-kullanma dengesi gözeterek muhafaza etmek ve iyileştirmek maksadıylaKasım 2014 tarihinde Bakanlığımız tarafından çalışmalara başlanmıştır. Buçerçevede saha çalışmaları ile merkezi ve yerel ilgili kurum ve kuruluşlarıngörüşleri alınmak suretiyle “Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Taslağı”hazırlanmıştır. Hazırlanan Eylem Planı Taslağı kapsamında, göle olan baskılarve etkiler ile havzanın genel durumu değerlendirilerek, havzada tespit edilentedbirler ve uygulanması gerekli görülen eylemler 9 ana başlık altındatoplanmıştır. Belirlenen eylemlerden her birinin gerçekleştirilmesinden sorumluve ilgili kuruluşlar ile iş planı takvimi ortaya konulmuştur. “Burdur Gölü AltHavzası Eylem Planı ve Genelgesi” ne Orman ve Su İşleri Bakanlığı websayfasından (www.ormansu.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

 

EylemPlanının, sorumlu Bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle vebütün imkânlar seferber edilerek disiplinli bir şekilde uygulanması veplanlanan eylemlerin belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi teminedilerek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, faaliyetlerin sistemli vedüzenli olarak yürütülmesinin takibi yapılacaktır.


Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı için tıklayınız...


Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı Genelgesi için tıklayınız...