Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı...

18.12.15

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncümaddesinin (B) fıkrasına göre GenelMüdürlüğümüzün Ankara İlinde bulunan birimlerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkinEsasların Ek 2nci maddesinin (b) fıkrası gereğince “KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmaksuretiyle” aşağıda pozisyon sayısı ve başvuru şartlarıbelirtilen toplam 36 (otuzaltı) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

POZİSYONU

İLİ

ADEDİ

NİTELİK KODU

ÖĞRENİM KOŞULU

TEKNİKER

ANKARA

1

3292

Mekatronik önlisans programından mezun olmak.

1

3289

Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

3290

Elektrik önlisans programından mezun olmak.

3293

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1

3235

İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ

ANKARA

21

3003

Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

8

3173

Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1

3385

Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ

ANKARA

3

2001

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

 

 

GENEL ŞARTLAR VEÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 SayılıKanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Müracaat tarihiitibariyle 30 yaşından gün almamak.

3- Erkek adaylariçin, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzafaskerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- Belirtilennitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu,gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmelerifeshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafındankendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazminedilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ,İSTENECEK BELGELER VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

İstenenBelgeler:

a) Başvuru Formu (online yapılmış ve ıslak imzalı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanıfotokopisi

ç) İlgili KPSSpuanını gösteren sınav sonuç belgesi

d) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veyaonaylı sureti

e) 2 Adetvesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

 

Adaylar http://erp.ogm.gov.tr/online_basvuru/adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi(online)olarak yapacaklardır. Yapmış oldukları başvuruyu onayladıktan sonra alacaklarıçıktıyı ıslak imza ile imzaladıktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte BeştepeMahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 - Yenimahalle / ANKARA adresindekiOrman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne 21.12.2015-  08.01.2016 tarihleri arasında bizzatelden teslim edeceklerdir. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabuledilmeyecektir.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEM TAKVİMİ

İlanTarihi                               : 18.12.2015

Başvurubaşlangıç-bitiş tarihi  : 21.12.2015 - 08.01.2016

DeğerlendirmeSüresi              : 11.01.2016 – 18.01.2016

SonuçlarınAçıklanması                      : 19.01.2016

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncümaddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar KuruluKararı eki Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınavyapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat edenadaylar arasından, önlisans mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP93,ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasıesas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. Belirlenen süreninbitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hakkazanan adayların listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde www.ogm.gov.trilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşmeimzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde GenelMüdürlüğümüze başvurması gerekmektedir. Pozisyonlar için belirlenen listeyegöre asil aday dışındakiler de aynı sıralamaya göre yedek listeye alınacaktır.

-Sözleşmeyapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,

-Sözleşmeimzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

-İlandabelirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

Yerinesıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşmeyapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tekbaşına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahipolmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalanbeyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeyealınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

İlanolunur.