Nilüfer Çayı Alt Havzası, Uluabat Gölü ve Manyas Gölü Su Kalitesi Eylem Planları yürürlüğe girdi

27.6.16

Genel Müdürlüğümüzce, Bursa ili sınırları içerisinde yer alan Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölüile Balıkesir ili sınırları içerisinde yer alan Manyas Gölü’nde ortaya çıkan su kalitesisorunlarının giderilmesi maksadıyla hazırlanan “Nilüfer Çayı Alt Havzası Su Kalitesi EylemPlanı”, “Uluabat Gölü Su Kalitesi Eylem Planı” ve “Manyas Gölü Su Kalitesi Eylem Planı”,14.06.2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.

Söz konusu Eylem Planları ile Genelge yazısı ektedir.

EKLER :