Çevre Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu İran'da

30.9.10

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Tahran'da; ev sahibi ülkenin yanı sıra Suriye, Irak ve Katar'dan çevre bakanları ve temsilcilerin yer aldığı ''Çevre ve Meteoroloji Alanında İşbirliği 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı''na iştirak etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Eroğlu; ''Nüfusun artması ve küresel ekonominin genişlemesine paralel olarak tabii kaynaklar üzerindeki baskının giderek arttığını ve aşırı tüketimle birlikte temel çevre göstergelerinin bozulduğunu'' söyledi.

''Günümüzde bütün yakıcılığı ile kendini hissettiren çevre problemleri, küresel ve bölgesel ölçekte dünyamızı ve yaşam kalitemizi etkilemektedir'' diyen Eroğlu, iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme, ormansızlaşma, biyo çeşitliliğin azalması, hava kirliliği ve asit yağmurları, su kıtlığı, atık su, katı atık ve tehlikeli atıklarla mücadelenin çevre problemlerinin en önemlileri olduğunu belirtti. Bakan Eroğlu, bölgesel ve küresel ölçekteki bu problemlerle yine bölgesel ve küresel işbirliğiyle mücadele edilebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin son dönemlerdeki yasal düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde yerel çevre problemleriyle mücadelede büyük ölçüde başarı sağladığını ifade eden Eroğlu, ''Bölgesel ve küresel ölçekte yürütülen çalışmalara destek olan Türkiye, bölgemizin önümüzdeki 100 yıllık dönemde yaşanması muhtemel çevre problemlerini tespit ederek gerekli önlemleri de oluşturmaya çalışmaktadır'' diye konuştu.

Bakan Eroğlu, meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı afetlerin bütün dünyada çok sayıda insanın ölümüne ve ciddi maddi kayıplara yol açtığını belirterek, artan olağanüstü hava olaylarının, fırtınaların, seller ve kuraklıkların tarımsal verimliliği ve üretim miktarını etkilediğini, tarım ve hayvanlardaki hastalıkların artmasına sebep olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, meteoroloji alanında da bölgesel ve uluslararası işbirliğine büyük önem verdiğini anlatan Eroğlu, ''Türkiye'nin eğitim merkezlerinde 84 ülkeden 358 kursiyere eğitim verildiğini ve konuya ilişkin milletlerarası çeşitli toplantılara ev sahipliği yaptığını'' bildirdi.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ayrıca, ciddi bir çevre problemi olan çölleşmenin dünyadaki dört milyar hektardan fazla alan ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar insanın hayatını doğrudan tehdit ettiğini belirterek, bu problemin ekonomiyi ve kalkınmayı da olumsuz etkilediğini söyledi.

''Tedbir alınmazsa insanlığın hayat ve destek sistemi olan yerkürenin ekosisteminin bozulacağını ve dünyanın yaşanmaz bir hale geleceğini'' kaydeden Eroğlu, ''Bizler, bugünden yarınlarımız için gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz'' dedi.

''BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'' kapsamında Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadelede etkin rol aldığını belirten Bakan Eroğlu, Türkiye'de bugüne kadar 6 milyon hektar alanda ağaçlandırma, ormanların iyileştirilmesi ve erozyon kontrolü çalışması yapıldığını anlattı.

Bakan Eroğlu, ''Dünyada orman varlığının azalmasına karşın, envanter sonuçlarına göre son 30 yılda orman varlığımız 1,2 milyon hektar artarak 21,4 milyon hektara ulaşmıştır'' diye konuştu.

Türkiye'de büyük ölçekli ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yürütüldüğünü ifade eden Eroğlu, bu gaye doğrultusunda ''Ulusal Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği'' başlatıldığını söyledi.

Eylem planına göre 2008-2012 arasında 2,3 milyon hektarlık alanda ağaçlandırma, ormanların iyileştirilmesi ve erozyon kontrolü çalışmasının öngörüldüğünü anlatan Eroğlu, bu kapsamda 2,3 milyar fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı çevre problemleriyle baş edebilmenin ülkeler arasındaki işbirliği ile mümkün olabileceğin söyleyen Bakan Eroğlu, ''Bölgemiz için oldukça önemli olan çevre meseleleri ile mücadele konusunda sahip olduğumuz deneyimleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğumuz ifade etmek isterim'' dedi.

Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, toplantı sonunda alınacak kararların ve bölgesel eylem planının ülkeler arasında geleceğe dönük somut projelerin hayata geçirilmesinde etkili olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

İran, Irak, Suriye ve Katar'dan çevre bakanları ile temsilciler de konuşmalarında, çevre meselelerinin bütün insanlığı tehdit ettiğini ve bu konuda bütün ülkelerin işbirliğine gitmelerinin gerekli olduğunu ifade ettiler.

Konuşmaların ardından katılımcı ülkelerin çevre bakanları ve temsilcileri, çevre problemleriyle ortak mücadele ve alınacak önlemleri öngören mutabakat zaptını imzaladılar.

''Tabii Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı'' Mutabakat Zaptı

 

Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, temasları kapsamında ev sahibi ülkenin Tarım Bakanı Sadık Haliliyan ile de bir araya geldi.

Tarım Bakanlığı'ndaki konuşmasında Bakan Eroğlu, İran'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu ülke ile ilişkileri daha da geliştirmek ve pekiştirmek istediklerini söyledi.

Bakan Eroğlu, işbirliğinin çevre, su, ormancılık ve meteoroloji alanlarını kapsaması için de çalışmalar yapıldığını belirtti.

''İran, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesidir'' diyen Bakan Eroğlu, ''Dolayısıyla biz bu dostluğa ve işbirliğinin daha da gelişmesine çok büyük önem veriyoruz'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çevre ve ormancılıkla ilgili teknoloji, bilgi ve birikimlerini İran'a aktarmaya hazır olduğunu belirten Eroğlu, karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri daha da geliştireceğini kaydetti.

Bakan Eroğlu, İran ile ''Tabii Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı'' mutabakat zaptının çok önemli olduğunu ve tarihe geçeceğini söyledi.

İran Tarım Bakanı Haliliyan da konuşmasında Türkiye'yi ''kardeş ve dost'' olarak gördüklerini belirterek, iki ülkenin siyasi, iktisadi, kültürel, tarım, çevre, tabii kaynak konularında iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.

Haliliyan, İran ve Türkiye'nin, ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda sağlam bir irade ortaya koyduklarını, işbirliği ve ilişkilerin arttığını belirtti.

İranlı Bakan Haliliyan, çevre ve ormancılık alanında da iki ülkenin paylaşacağı tecrübeler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Eroğlu ve Haliliyan ''Tabii Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı'' mutabakat zaptını imzaladı.

29.09.2010