Orman Üretim İşlerini Profesyoneller Yapacak

18.10.13

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, orman üretim işlerinde çalışan işçiler eğitime tabi tutulacak ve bu işleri yapanlar profesyonelleştirilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ülke genelinde üretim işinde çalışan bütün köylü ve kooperatif üyelerine gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile 2014-2018 yıllarını kapsayan bir protokol imzaladı.

Orman İşçiliği, İş Kazası Riski Yüksek Meslek Grubunda

Ülkemizde devlet ormanlarında gerçekleştirilen üretim işleri orman köylerini kalkındırma kooperatif üyeleri ve köylülere öncelikli olarak yaptırılıyor. Ormanlarda gerçekleştirilen üretim işçiliği iş kazası riski yüksek meslek grupları arasında yer alıyor ve teknik standartlara uygun üretilmeyen orman ürünleri idarenin zarara uğramasına sebep oluyor.

Eğitimlerin Daha Kapsamlı Şekilde Yapılma İhtiyacı Doğdu

Mekanizasyondaki yeni gelişmeler, çevreye duyarlı orman sertifikasyon sistemlerinin gelişmesi, üretim işlerinde standardizasyona uyulması, ekonomik kayıpları azaltılması gibi gereklilikler Orman Genel Müdürlüğü’nün her yıl üretimde çalışan işçilere verdiği eğitimlerin daha kapsamlı bir şekilde yapılma ihtiyacını ortaya koyuyor.

100 Bin İşçiye Eğitim Verilecek

Bu ihtiyacı karşılamak için imzalanan protokol ile 2014-2018 dönemini kapsayan 5 yıllık süreçte yaklaşık 100 bin orman üretim işçisine meslek standardı kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre koruma, mekanizasyon, standardizasyon gibi konularda eğitim verilecek.

İş Kazalarının Önüne Geçilerek Kalite Artırılacak

Bu eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanması ile üretim işi eğitimli ve belge sahibi profesyonel işçiler tarafından yapılacak, iş kazaları, üretimde kalite ve miktar kayıpları asgariye inecek, üretimdeki çevre duyarlılığı artacak.

18.10.2013