Türkiye’nin İlk Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanıyor…

21.10.13

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’de ilk kez Konya Havzası için Kuraklık Yönetim Planı hazırlanmasına başlandığını açıkladı. Havzanın uzun vadeli kuraklık riskini, kuraklık çeşitleri, şiddeti ve sektörler bazında alternatifli olarak tespit edecek çalışma, daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Kurak Dönem Yönetim ve Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması İşi Protokolü imzalandı. Çalışmanın maksadının Türkiye’nin 25 nehir havzasından biri olan Konya Havzası için “Kuraklık Yönetim Planı” hazırlanması olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hazırlanacak plan ile kuraklık halinde içme-kullanma suyunun, tarımsal sulamanın, enerji üretiminin ve sucul ekonominin ne şekilde etkileneceğinin tespit edileceğini ve tedbirlerin belirleneceğini bildirdi.

Konya Havzası’nın Konya, Niğde, Isparta, Aksaray, Ankara, Karaman, Nevşehir, Mersin ve Antalya illerine bağlı bazı bölgeleri kapsadığını kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, havzanın geçmiş dönem ve mevcuttaki bütün kuraklıkla alakalı verilerinin toplanacağını ifade etti. Projede meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal olmak üzere üç kuraklık şeklinin esas alınacağını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, her bir çeşit için de düşük, orta ve şiddetli olmak üzere üç ayrı şiddet derecesine göre çalışma yapılacağını anlattı.

Havzadaki yer altı ve yüzeysel su kaynaklarının, iklim değişikliğinin tesirleri de dikkate alınarak meydana getirilecek modellerle tespit edileceğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, hazırlanacak çalışmayı şöyle anlattı:

2050’ye Kadar Projeksiyon

“Havzadaki yüzey akışı, su derinliği, yer altı suyu seviyeleri, su miktarları ve benzeri veriler tespit edilecek. Elde edilen verilen son 40 yıllık verilerle karşılaştırılacak. Projeksiyonlar ve çalıştırılacak modeller havzanın tümünü kapsayacak şekilde 2015-2020 yılları arası dönem için yıllık, 2020-2050 yılları arası dönem için 5 yıllık periyotlarla yapılacak. Model kapsamında bölgesel iklim modelleri çalıştırılacak, model çıktılarıyla havzada sıcaklık, yağış, buharlaşma, akış projeksiyonları elde edilecek.”

Riskli Sektörler Tespit Edilecek

Muhtemel kuraklık ve su kıtlığının içme ve kullanma suyu, tarım, sanayi ve ekosistem olmak üzere 4 sektöre tesirinin analiz edileceğini kaydeden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bu kapsamda sektörel su tüketimleri tespit edilecek. Nüfus artışı, bölgesel yatırım planları ve benzeri değişiklikler dikkate alınarak 2015-2050 dönemi için sektörel su ihtiyacı ve yüksek riskli sektörler tespit edilecek.” dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çalışmada muhtemel kuraklığın tesirlerini azaltmak için alınacak tedbirlere ilişkin tavsiyelere de yer verileceğini kaydetti.

21.10.2013