Baraj Suları Altında Kalacak Olan Nadir Bitkiler Taşınacak…

27.10.13

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde su tutulacak barajlarda risk altında olan veya ekonomik değeri olan, endemik, lokal endemik, nadir ve nesli tehlikede olan bitki türlerini taşıyarak uygun alanlara nakledecek. Proje kapsamında Bartın Kirazlıköprü Baraj alanında tespit edilen Türk Zambakları uygun alanlara nakledildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında yapılan ortak protokol çerçevesinde ülke genelinde baraj suları altında kalacak ekonomik değeri olan ya da risk altında bulunan bitkiler tespit edilerek su tutma öncesinde uygun habitatlara taşınarak kurtarılacak.

 

 

Proje 2013 ile 2015 Yılları Arasını Kapsıyor

 

 

2013 ile 2015 yılları arasında uygulanacak proje ile tamamen su altında kalacak alanda yayılış gösteren, koruma biyolojisi, ekonomiklik gibi yönlerden özellik arz eden bitkilerin sürekliliğinin sağlanması ve bu bitkilerin alandaki varlığı ve potansiyelleri hakkında gerekli olan verilerin toplanması hedefleniyor.

Bu proje ile ayrıca bitkilerin doğal habitatları hakkında bilgiler toplanacak, yörede benzer ekosistem özelliklerine sahip alanlar tespit edilecek ve bu bitkilerin ayrıca toplu üretimleri için bitki materyallerinin sağlanması çalışmalarına katkı sağlanacak.

 

25 Barajda Çalışma Yapılacak

 

 

2013 ve 2015 yılları arasında toplam 25 barajda çalışmalar yapılacak. 2013 yılı için Başköy, Pazaryolu, Büyük Karaçay, Kirazlıköprü, Pamukluk, Hamzabey, Kars ve Morgedik barajları olmak üzere 8; 2014 yılı için Naras, Gökçeler, Artvin, Karareis, Rahmanlar, Girme, Sorgun, Arsuz- Gönençay, Gümüşören ve Geben barajları olmak üzere 10; 2015 yılı için ise 7 adet su tutulacak baraj alanında teknik çalışmalar yapılacak.

 

 

Projeyi 4 Genel Müdürlük Ortaklaşa Yürütecek

 

 

DKMP Genel Müdürlüğü, ÇEM Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve OGM’nin imzaladıkları ortak protokol gereğince protokol tarafları arasında işbirliği ve koordinasyondan ÇEM Genel Müdürlüğü sorumlu olacağını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, OGM’nin ise, projede tespiti yapılan özellikli bitki türlerinin uygun alanlara nakledilmesi, çoğaltılması ve yetiştirilmesini sağlayacağını söyledi.

 

DSİ Genel Müdürlüğünün 2013, 2014 ve 2015 yılında yapılacak barajlardaki mevcut durum ile ilgili bilgileri temin edeceğini belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “DKMP Genel Müdürlüğü de baraj göl aynası altında kalacak olan özellikli bitki türlerinin tespiti, taşınabilecek olanların belirlenmesi ve taşınabilecek uygun habitatların tespit edilmesini sağlayacak. Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje kapsamında özellikli bitki türlerinin taşınmasına ilişkin uygun yöntemler ortaya konulacak” diye konuştu.

 

 

Kirazlıköprü Barajı’nda Tespit Edilen Türk Zambakları Taşındı

 

 

Proje kapsamında Bartın Kirazlıköprü Barajı’nda Haziran ayında ofis ve arazi çalışmaları başladı. Özellikli bitkilerden nakledilmeye ve dolayısıyla korumaya konu edilebilecek türler tespit edildi. Tespit edilen özellikli bitki türlerinden Lilium martagon L. (Türk Zambağı) türüne ait 12 adet soğan özel bir söküm aparatı ile sökülerek hırpalanmadan polietilen kaplar içindeki nemlendirilmiş torf içinde benzer habitata taşındı. Söz konusu çalışma kapsamında baraj göl aynasında bulunması muhtemel diğer özellikli bitkilerin tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

27.10.2013