Uluslararası Su Tahsisi Çalıştayı Ankara'da Başladı...

30.10.13

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'de geçmişte suyla ilgilenen kurum ve kuruluşların sayısının çok fazla olduğunu belirterek, "Su yönetiminde çok başlılık en tehlikeli husustur. Bundan dolayı Bakanlığımızı 2011'de yeniden yapılandırdık." dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Dünya Bankası tarafından Ankara’da düzenlenen Uluslararası Su Tahsisi Çalıştayı'nın açılışında, ülkenin kalkınması için en önemli unsurlardan birinin su kaynakları yönetimi olduğunu belirtti.

Kıt ve değerli su kaynaklarının, etkin ve verimli kullanımı amacıyla tek elden ve sürdürülebilir yönetiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Eroğlu, bu durumun da su tahsisini gündeme getirdiğini ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eskiden birçok Bakanlığın suyun yönetimini sahiplendiğine işaret ederek, "Maalesef geçmişte Türkiye'de suyla ilgilenen kurum ve kuruluşların sayısı çok fazlaydı. Su yönetiminde çok başlılık en tehlikeli husustur. Oysa su yönetimi, sağlıklı bir organizasyon yapılanması gerektirir. Bu nedenle teşkilatımızı 2011 yılında 'Orman ve Su İşleri Bakanlığı' adı altında yeniden yapılandırdık." diye konuştu.

Suyun Sektörel Tahsisi

Su yönetiminde en önemli unsurlardan birisinin de suyun sektörel tahsisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle devam etti:

"Suyun sektörel tahsisinin ünemi gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü nüfus artışıyla birlikte içme ve kullanma suyu ihtiyacı da fazlalaşmaktadır. Bu nüfusu beslemek üzere tarım sektörü büyümekte ve sulama suyu ihtiyacı artmaktadır. Hızla büyüyen bir ekonomimiz var ve bu büyüme artan su ihtiyacını gündeme getirmektedir. Büyüyen ekonomiyle paralel olarak enerji ihtiyacı bizi su kaynaklarımızdan enerji elde etmemizi zaruri kılmaktadır. Bu ihtiyaçlarımızı karşılarken azalan tatlı su kaynakları, iklim değişikliği ve küresel ısınma da birer tehdit olarak maalesef karşımızda duruyor."

Prof. Dr. Eroğlu, bu çerçevede içmesuyu, tarım, sanayi ve enerji gibi her biri ayrı ayrı önem taşıyan sektörlere suyun adil ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde temin edilmesi gibi bir mükellefiyetlerinin bulunduğunu anlattı.

Dünya Bankası Türkiye Ofisi Operasyonlar Baş Müdürü Florian Fichtl de Türkiye'de hükümetin ileriye yönelik bakış açısını ve ülkenin değerli su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve korunması yününde yaptığı çalışmaları büyük takdirle karşıladıklarını söyledi.

Çalıştayın açılışında Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı da bir konuşma yaptı.

30.10.2013