Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilişim Alanında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle İşbirliğine Gidiyor…

26.6.14

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında bilişim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında bilişim alanında işbirliği protokolü, Bakanlığımızda yapılan merasimle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi AKCA ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN’ın imzaları ile yürürlüğe girdi.

 

Bakanlığımızca geliştirilen bilişim uygulamalarının, diğer kurumlarla paylaşılması istikametinde yapılan çalışmalarla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Rekabet Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokollerle bilgi birikimi ve uygulamalar daha önce paylaşılmıştı.

Bu kapsamda, özellikle Bakanlığımızın EBYS ve kurumsal uygulamalar konusunda elde ettiği başarıyı müteakiben diğer kurumlardan iş birliği talepleri gelmeye devam etti. Bu çerçevede Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bilişim konusunda karşılıklı olarak teknolojik birikimlerin paylaşılması kararlaştırıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen aşağıdaki uygulamalar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilirken, buna mukabil Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; e-kütüphane, sunum-doküman paylaşım sistemi ve sınav bilgi sistemi uygulamaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na kazandırılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca geliştirilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılan uygulamalar;

1. Dış İlişkiler Bilgi Sistemi

2. Yurt Dışı Geçici Görevlendirme Sistemi

3. Koordinasyon Bilgi Sistemi

4. İş Yönetim Bilgi Sistemi

5. Yatırım Programı Bilgi Sistemi

6. İhtisas (Çalışma Grupları) Bilgi Sistemi

7. Dava Takip Sistemi

8. Randevu Bilgi Sistemi

9. Kurumsal Portal

26.06.2014