Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Su Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede Yol Haritamızı Belirledik”

10.9.15

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yüzde 43’e varan su kayıp ve kaçaklarını azaltmak maksadıyla harekete geçti. Kayıp ve kaçaklarla mücadele için yol haritasını belirlediklerini kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “2014 yılında uygulamaya koyduğumuz ‘İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği’ ile yüzde 43’e varan su kayıp ve kaçak oranı 4 yıl içerisinde yüzde 30’a indirilecek” dedi.   

musluktan su akıyor        

“Su Kayıplarının Azaltılmasıyla İlgili Çalışmalara Öncelik Verilmeli”

Su kaynağını yerleşim yerine getirebilmenin hem ekonomik açıdan hem de teknik açıdan maliyetli bir işlem olduğunun altını çizen Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yeni su kaynağı arayışına başlamadan önce mevcut şebekedeki su kayıplarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalara öncelik verilmesi gerekiyor. Hedefimiz su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolünü sağlamaktır” dedi.

Su Kaybının Ülke Ekonomisine Maliyeti Yılda Yaklaşık 5 Milyar TL

Suya olan talebin her geçen gün arttığını ancak su kayıp ve kaçakları sebebiyle suyun yarısına yakınının daha kullanıcıya ulaşamadan kaybedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Gerek eskiyen altyapılardan gerekse iklim değişikliğinden kaynaklanan su kayıp ve kaçakları, su tüketiminin en yoğun olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında iki katına çıkıyor. TÜİK Belediye Su İstatistiklerine göre Türkiye’de gelir getirmeyen su miktarının takriben yüzde 43 oranında olduğu görülüyor. Bu kayıp-kaçak oranı da Türkiye'de yıllık 2 milyar metreküp suyun yani içme suyu kaynaklarından temin edilen suyun yüzde 43’ünün henüz musluğa ulaşmadan kaybolduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla su kaybının ülke ekonomisine maliyeti yılda yaklaşık 5 milyar TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.

patlamış su borusu

Yıllık Çekilen 4,9 Milyar m3 Suyun 2 Milyar m3’ü Gelir Getirmeyen Su Olarak Kaydedildi

Ülke genelinde içmesuyu şebekelerinde yaşanan su kayıplarının önüne geçmek maksadıyla “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği”ni yürürlüğe koyduklarını belirten Prof. Dr. Eroğlu “Türkiye’de 2012 yılında belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere 4,9 milyar metreküp su çekildi. Çekilen bu suyun 2 milyar metreküpten fazlası gelir getirmeyen su olarak kaydedildi. Ülkemizde yüzde 43’e tekabül eden bu kayıp oranı, gelişmiş ülkelerde yüzde 15-25 arasında değişmektedir. Bu yönetmelik ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıp oranlarını 2019 yılına kadar en fazla yüzde 30’a, 2023 yılına kadar ise en fazla yüzde 25’e indirecek. Diğer belediyeler ise 2023 yılına kadar yüzde 30’a, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla yüzde 25 seviyesine indirecek” ifadelerini kullandı.

patlak su borusu

Su Kayıplarının Kontrolü İçin Alınması Gereken Tedbirler Belirlendi

Yönetmelik’te belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin metod ve yöntemlerin açıklanmasına yönelik olarak hazırlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”nin 16 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini de vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle devam etti:

“Yayınladığımız tebliğ ile belediyeler tarafından içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü için su kaynağından musluğa ulaşıncaya kadar geçen bütün aşamalarda alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar, açık bir şekilde ifade edildi”

10.09.2015