Mevzuat; yetkili bir mercii tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümünü birden ifade eden bir terimdir. Devlet kuruluşları; çalışmalarını Anayasa, kuruluş kanunları ve diğer kanunlardan aldıkları yetki ile yürütürler. Ayrıca her kuruluş faaliyetlerini tüzük, yönetmelik, tamim, tebliğ, yönerge, talimat ve emirlerle düzenlemek durumundadır.

Mevzuat Bilgi Sistemimiz; çevre ve ormancılık alanındaki faaliyetlerle birlikte, çevre ve ormancılık konusuyla yakından ilişkili diğer faaliyet alanlarını düzenleyen kanun, tüzük, yönetmelik, tamim ve tebliğ gibi yazılı kaynakların sergilendiği web tabanlı bir bilgi servisidir. Sistem içerisinde ayrıca uluslararası sözleşme, deklerasyon ve protokollere de yer verilmektedir.

 

Sistem Hakkında Açıklamalar

T.C. Anayasası

Mevzuat Konusunda Temel Bilgiler

İnternet'teki Mevzuat Kaynakları