Mustafa ELDEMİR

Müsteşar Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ


Doğum Yeri ve Tarihi :Bozüyük(BİLECİK)/07.09.1950
Medeni Durumu :Evlive 3 çocuk babası
Eğitim Bilgileri :
1965-1969 Aydınlıkevler Lisesi(Ankara)
1971-1975 Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaatMühendisliği (Ankara)
Askerlik Durumu :1976-1977 57.Top Tugayı(Yedek Subay) (İzmir)
Çalışmaları :
1977-1982 İller Bankası 2. Bl. Md. Plan Proje Mühendisi(Bursa)
1982-1987 İller Bankası 2. Bl. Md. Başmühendis (Bursa)
1987-1994 İller Bankası 2. Bl. Md. KNLZ Servisi Şb. Md.(Bursa)
1994-1998 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su veKanalizasyon İdaresi Su İnşaat Daire Bşk.
1998-2003 İSKİ Genel Müdür Yardımcısı (İstanbul)
2003-2004 DSİ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. (Ankara)
2004-…… DSİ Genel Müdür V. (Ankara)
19/10/2004 Emekli
05/11/2007 Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı
2008 DMİ Genel Müdür V.
Bu çalışma döneminde, etüd, proje, kontrollük, yönetici olarak Masterplan, içmesuyu, atıksu, bina, içmesuyu arıtma, atıksu arıtma, ihale dökümanıhazırlama konularında 200’ün üzerinde projede fiili olarak çalışmıştır.
Ayrıcabu çalışma döneminde;
1- 21adet baraj
2- 4adet hidroelektrik santrali
3- 2adet gölden su alma yapısı
4- 740km içme suyu isale hattı
5- 5578km içme suyu şebeke hattı
6- 12adet içme suyu tasfiye tesisi
7- 48adet içmesuyu haznesi
8- 67adet içme suyu terfi merkezi
9- 4adet içme suyu kesonkuyusu
10- 3030miçme suyu tüneli
11- 8051m karayolu tüneli
12- Artvin-Erzurum,Gümüşhane-Yenikürtün,Gümüşhane-Köse,Gümüşhane-Şirvankarayolu rölaksiyonları ve baraj ulaşım yolları
13- 8adet atık su ön arıtma (mekanik) tesisi
14- 4adet atık su biyolojik arıtma tesisi
15- 15adet atık su deniz deşarjı tesisi
16- 16adet atık su terfi merkezi
17- 27,9km yağmursuyu kollektörü
18- 303km atık su kolektörü
19- 224km atık su toplayıcı hattı
20- 1800km atık su şebekesi
21- 24adet hizmet binası
22- 1adet müze ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete alınmıştır
23- İstanbuliçme suyu ve atık su master planı
24- Bursaiçme suyu,atık su ve yağmur suyu master planı
25- BursaUludağ Silüet Proje Yarışması Jüri Başkanlığı
26- GeliboluTarihi Yarımadası Kabatepe Tanıtım Merkezi Simülasyon Proje Yarışması JüriBaşkanlığı
İhtisas ve Araştırma Konuları
İçme suyu,atık su,yağmursuyu,arıtma projeleri
İçme suyu temini,isale,terfi merkezi,su haznesi ve şebekesi
Endüstriyel atık su arıtma
Atık su şebekesi,kollektör,arıtma ve deniz deşarjı
Barajlar
Hidroelektrik santralleri
Karayolu(baraj göl alanında kalan yolların rölakasyonu ve küçüksanayi siteleri dahili yolları)
Tüneller(karayolu,derivasyon,enerji kuvvet,atık su,içme suyutünelleri)
Bina,sosyal tesis ve site yapıları
İhale mevzuatı
Bilimsel Çalışmaları
Ulusal sempozyumlarda ilmi ve teknik bildiriler
- Eroğlu V.,Altay A.,Sarıkaya H.Z.,Eldemir M.(2001).İstanbul’unAtıksu Projelerinin Mevcut Durumu.İSKİ,Berlin ve İstanbul Şehirlerinin Su veAtıksu Projelerinin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu,8-9 Ekim,İstanbul,Türkiye.
- Eroğlu V.,Sarıkaya H.Z., Eldemir M.(2001).Güney ve Kuzey HaliçÇevre Koruma Projeleri,İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Su veKanalizasyon İdaresi(İSKİ),Haliç 2001 Sempozyumu,İstanbul,sh 21-35
- Eroğlu V.,Sarıkaya H.Z., Eldemir M.,İstanbul’un Mevcut Su TeminiDurumu.İSKİ,Berlin Berlin ve İstanbul Şehirlerinin Su ve Atıksu ProjelerininBugünü ve Geleceği Sempozyumu,8-9 Ekim,İstanbul,Türkiye.
- Eroğlu V.,Saatçi A.,Eldemir M.,Yinanç Ş.A.,Ceyhan M.,OnurN.,Veznikli F.(2002).Ömerli Havzası Çevre Koruma Projesinin Kalbi Paşaköy İleriBiyolojik Atıksu Arıtma Tesisi.1.Türkiye Yerel Yönetimler Su SorunlarıKongresi,3-5 Haziran,İstanbul,sh.33-48.
- Eroğlu V.,Saatçi A.,Eldemir M.,Aydın İ.,(2002)İkitelli FatihSultan Mehmed Han Tasfiye Tesisi 1.Türkiye Yerel Yönetimler Su SorunlarıKongresi,3-5 Haziran,İstanbul,sh.89-103.
- Eroğlu V.,Sarıkaya H.Z., Eldemir M.,Patan M.(2002).Dış Kredilerleİlgili Mevzuat ve Kredi Değerlendirme Esasları. 1.Türkiye Yerel Yönetimler SuSorunları Kongresi,3-5 Haziran,İstanbul,sh.121-133.
Üyelikleri
İnşaatMühendisleri Odası
Su Vakfı
Su İşleri Vakfı
IntemotionalCommission on Inrigation and Drainaga
Dünya EnerjiAjansı
Medeniyetler İttifakıÇevre Orman Bakanlığı Temsilcisi
Basın İlan KurumuGenel Kurul Üyeliği