Sedat KADIOĞLU

Müsteşar Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

E-Posta Adresi          :  skadioglu@ormansu.gov.tr

İŞ DENEĞİMİ

2013-              Müsteşar Yardımcısı (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

2011-2013:     Müsteşar Yardımcısı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2007- 2011:    Müsteşar Yardımcısı (Çevre ve Orman Bakanlığı)

2005-2007:     Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı (Çevre ve Orman Bakanlığı)

2003- 2005:    Genel Müdür Yardımcısı (Çevre ve Orman  Bakanlığı)

2002- 2003:    Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanı (Çevre Bakanlığı)

1992- 2002:    Çevre Uzmanı (Çevre Bakanlığı)

1989- 1992:    Çevre Uzman Yardımcısı (Çevre Bakanlığı)

1985-1989:     Özel sektör

ULUSLAR ARASI İŞ DENEYİMİ

1-Avrupa Birliği Odak Noktası ve Müzakerecisi

2-Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İlk Ulusal Odak Noktası) ve Kyoto Protokolu Müzakerecisi

3-Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Barselona Sözleşmesi) Ulusal Odak Noktası

4-Barselona Sözleşmesi (2005-2008 yılları arasında Başkan Yardımcısı)

5-Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş sözleşmesi) Ulusal Odak Noktası Yardımcısı

6-Avrupa Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Alternatif üye

7- Küresel Çevre Fonu (GEF) Alternatif İdari Odak Noktası

8-Uluslararası Enerji Formu Komite Üyesi

9-Almanya ile çevre alanında imzalanan protokol çerçevesinde oluşan çalışma grubu eş başkanı

10-Avrupa Birliği ile yapılan Sektörel İzleme Komitesi Eşbaşkanı

YAYINLARI

1-Termik Santrallerin Çevreye Etkileri (Çevre Bakanlığı Yayını 1992)

2-Temiz Hava Planları (Çevre ve İnsan Dergisi 1995)

3-Nükleer Santrallerin Termik ve Kombine Santrallerle Karşılaştırılması (1998)

4-Tehlikeli Maddelerin Suya Deşarjı (2009)

ÜYE OLDUĞU DERNEK VE VAKIFLAR

1-Dünya Enerji Komitesi Üyesi

2-Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Üyesi

3-Çevre ve Orman Uzmanlar Derneği Üyesi

4-Türkiye Çevre Vakfı Üyesi

 

YÜRÜTTÜĞÜ ÖNEMLİ PROJELER

1-Dünya Bankası Destekli Anadolu Su Havzaları Projesi Koordinatorü

2-Dört Ülke (Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya) Desteği İle Yürütülen Yerel Çevre Eylem Planı Projesi Koordinatorü

3-İklim Değişikliği 1.Ulusal Programı Projesi Sorumlusu

4-Avrupa Birliği Destekli Yüksek Maliyet Gerektiren Direktiflerle alakalı Proje sorumlusu

5-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Fon (IPA) 1. Bileşende yer alan su,hava, atık, kimyasallar, gürültü projelerinin Yüksek Program Görevlisi

6- Birliği Katılım Öncesi Fon (IPA) 3. Bileşende yer alan alt yapı projeleri (katı atık, atıksu ve içmesuyu) projelerinin Yüksek Program Görevlisi

KATILDIĞI ÖNEMLİ KURSLAR

1-Çevre Uzmanlığı Kursu TODAİ

2-Avrupa Birliği Uzmanlık Kursu Ankara Üniversitesi

3-Üst Düzeyli Yöneticiler Eğitimi TODAİ

4-Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Malta

5-Su, atık ve hava kirliliği ile alakalı denetim British Councel İngiltere

6-Avrupa Birliği Müzakere Eğitimi Hollanda

7-Çevre Faslı Müzakereleri (İngiltere Çevre ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı)

8-Deniz Kirliliği ile Mücadele ve İllegal Deşarj Kursu Fransa

KATILDIĞI ÖNEMLİ ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR:

2011: Bakanlar Toplantısı Sürdürülebilir Kalkınma Programı  Hindistan

2010: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı Meksika

2010: Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ülkeleri Çevre Bakanları Toplantısı Kazakistan

2009: Çevre Faslı Açılış Kriterleri Toplantısı Belçika

2009: Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Taraflar Toplantısı Danimarka

2009: Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Teknik Toplantısı Almanya

2008: OECD Çevre Performans Raporu Fransa

2008:Bükreş sözleşmesi Komiserler Toplantısı Bulgaristan

2007: Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısına Başkanlık İstanbul

2006: Çevre Faslı Tarama Toplantısı Belçika