1- Ormancılık İstatistikleri

1.1 Kapsam
1.2 Mevcut Durum
1.3 Yapılacak Yeni Çalışmalar 
1.4 Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu Ormancılık İstatistikleri

2- CBS ve Uzaktan Algılama

2.1 Kapsam
2.2 Mevcut Durum
2.3 Yapılacak Yeni Çalışmalar
2.4 Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu Uzaktan Algılama İstatistikleri

3- Çevre İstatistikleri

3.1 Kapsam

3.2 Mevcut Durum
3.3 Yapılacak Yeni Çalışmalar

3.4 Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu Çevre İstatistikleri 


4- Bakanlığımızın İlgili Kurum Olduğu İstatistikler


5- Ulusal Veri Yayınlama Takvimi

5.1.2012 

5.2.2013

5.3.2014


6- Yayımlanan İstatistikler

6.1 Ormancılık İstatistikleri

6.2 Biyoçeşitlilik İstatistikleri
6.3 Korunan Alan İstatistikleri

6.4 İklim İstatistikleri

6.5 Çölleşme İstatistikleri

6.6 Su Potansiyeli İstatistikleri

6.7 CBS ve Uzaktan Algılama (Arazi Örtüsü/Kullanımı) İstatistikleri


 

7- Sınıflamalar

7.1 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)
7.2 Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistikî Sınıflaması (CPA 2008)-Ormancılık
7.3 Ulusal Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflaması (TAORBA 2008)
7.4 Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE REV.2)
7.5 Arazi Örtüsü Sınıflaması (CORİNE)

7.6 Orman Ürün Kodları (QJ1)


8- II. Resmi İstatistik Programı (2012-2016)

 

9- I. Resmi İstatistik Programı (2007-2011)

 

10-Metaveriler

10.1 Ormancılık İstatistikleri

10.2 Biyoçeşitlilik İstatistikleri

10.3 Korunan Alan İstatistikleri

10.4 İklim İstatistikleri

10.5 Çölleşme İstatistikleri

10.6 Su Potansiyeli İstatistikleri

10.7 Uzaktan Algılama (Arazi Örtüsü/Kullanımı) İstatistikleri

10.8 Su Kalitesi İstatistikleri

 

11-İstatistik Duyuruları

12. Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu

13. Uluslararası Resmi Veri Gönderimi Envanteri

14. İstatistik Konseyi Kararları

15. Resmi İstatistik Programı İzleme Raporları